Transactions at 4Life Temporary Pick-Up Service Points

Transactions at 4Life Temporary Pick-Up Service Points (TPSP)

4lifegroup.blogspot.com - Kepada Para Pelanggan dan Pengedar Yang Dihormati.

Adalah diingatkan bahawa semua "Pusat Pengambilan Sementara (TPSP)" adalah TIDAK dibenarkan mengedalikan urus niaga tunai.

Maklumat lanjut, sila klik pada gambar diatas.

Related Post

No comments:

Post a Comment